Ενημέρωση για «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής» τάξεων Α’,Β’,Γ’, σχολικού έτους 2022 – 2023

Ποιους αφορά;
Όλους τους μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν,ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ποιες ημερομηνίες μπορώ να κάνω εγγραφή;
Από την Παρασκευή 24/6/2022 και ώρα 10:00π.μ μέχρι και την Πέμπτη 07/07/2022 και ώρα 23.59 μ.μ.

Πώς κάνω εγγραφή;
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e–eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe–se–skholeio/eggraphe–ananeose–eggraphes–se–geniko–kai–epaggelmatiko–lukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ποιος θα κάνει την εγγραφή;
Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «κηδεμόνας e-eggrafes» στο ΠΣ myschool.

Τι χρειάζεται να ξέρω για να κάνω την εγγραφή;

  • Τους κωδικούς taxisnet του κηδεμόνα που είναι δηλωμένος στο σχολείο.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προσωπικούς κωδικούς Taxisnet:

  • εκδίδει κωδικούς Taxisnet ή
  • επικοινωνεί με το σχολείο τελευταίας φοίτησης, ώστε να δηλωθεί ως “κηδεμόνας e-eggrafes” ο/η κηδεμόνας που διαθέτει κωδικούς Taxisnet.
  • Τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή ή της μαθήτριας. (Θα τον βρείτε στον έλεγχο προόδου που έχετε πάρει)

Όταν συμπληρώσω  την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τι πρέπει να κάνω;

Α) ‘Κατεβάστε’ από την Ιστοσελίδα του σχολείου και μελετήστε εκ νέου τον Κανονισμό Λειτουργίας του 1ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ που θα βρείτε εδώ και

Β) Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει υποχρεωτικά οι κηδεμόνες να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@1epal-iliou.att.sch.gr τα παρακάτω:

1.Την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου.

2.Την αίτηση εγγραφής για το σχολείο μας (Προσοχή με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, θα ενημερώνεστε από το σχολείο για την πρόοδο του/της μαθητή/τριας και τις απουσίες του/της) και την Υπεύθυνη δήλωση συνοδευτική της αίτησης εγγραφής που θα βρείτε εδω:

3.Κατάλληλος τίτλος σπουδών (Προσοχή!!: Τα Απολυτήρια Γυμνασίου έρχονται υπηρεσιακά όταν οριστικοποιηθεί η εγγραφή στο σχολείο μας) ή βεβαίωση φοίτησης.

Για μαθητές από άλλα σχολεία:

4.Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή

5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6.Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ),  μόνο για τις νέες εγγραφές που θα παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας. Από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής. (Προθεσμία γι αυτό έως τέλος Σεπτέμβρη 2022)

7.Άδεια παραμονής, και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα (Για αλλοδαπούς)

Με την έναρξη των μαθημάτων προσκομίζουν οι μαθητές/τριες και 3 έγχρωμες φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας)

Επίσης:

Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης και την  έκδοση του αποτελέσματος της κατανομής ο έτερος κηδεμόνας, όπως είχε δηλωθεί στην Υ.Δ. σύμφωνα με την με αρ. 43887/ΓΔ4/14-04-2022 εγκύκλιο, πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, που έχει κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση στο παρακάτω αρχείο:

Ιδιαίτερη Επισήμανση:

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού  επιβάλλεται να καταβληθεί προσπάθεια ώστε όλη η παραπάνω διαδικασία της εγγραφής να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά χωρίς φυσική παρουσία στο σχολείο. Μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στην ηλεκτρονική εγγραφή του μαθητή θα πρέπει οι κηδεμόνες να προσέρχονται στο σχολείο, μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 210.2614559-2192621414  καθημερινά 9:00 π.μ. με 13:00 μ.μ. έως 30-6-22.

Αν η δυσκολία που αντιμετωπίζετε αφορά μόνο στην ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων στο σχολείο τότε ΟΦΕΙΛΕΤΕ  να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως την Πέμπτη 14 Ιουλίου και την Πέμπτη 21 Ιουλίου (09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ ) που είναι μέρες θερινής εφημερίας.

Προσοχή!!!: Η οριστική εγγραφή ολοκληρώνεται προσκομίζοντας είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση στο σχολείο.

Από τη Διεύθυνση